Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

WYCIECZKA DO ZESPÓŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. PROF. KAROLA OLSZEWSKIEGO
W SĘDZISZOWIE MŁP.

5 października uczniowie klasy VIIIa i VIIIb w ramach zajęć z doradztwa zawodowego udali się na dni otwarte do ZST w Sędziszowie Młp. , aby zapoznać się z ofertą kształcenia proponowaną przez tą szkołę. 

https://zstsedziszow.edu.pl/index.php/kierunki-ksztalcenia/