Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

EGZAMIN 8

CKE

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Przykładowe zadania i testy

Próbne arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami

Informacje o egzaminie, przykładowe arkusze z rozwiązaniami

Materiały z języka polskiego

Streszczenia i opracowania lektur 

Arkusze egzaminacyjne z matematyki dostępne online lub arkusze PDF do pobrania oraz przykładowe zadania do klas 4,5,6,7,8

Wsparcie psychologiczne przed E8
 
Procedury EVIII 2021- aktualizacja

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty EVIII w 2021r.