Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik


 

 


 
13.10.2021 Konkurs "Święto Wesołej Dyni".

Wyniki konkursu i relacja z rozdania nagród - zakładka Aktualności 2021/22.


                                    
 KONKURSY 2020/2021

10.06.2021 Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsze miejsca w Polsce" 

 

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas 0-3. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Nagrody ufundowali organizatorzy konkursu. Zwycięzcom gratulujemy!

1 miejsce Adrian Walczyk kl.2

2. miejsce Zofia Mazur "O" i Mateusz Rataj kl. 2

3. miejsce Lena Pękala "O" i Gabriela Kozek kl. 2
 


07.06.2021 KONKURS NA WIERSZ O MAMIE LUB DLA MAMY

  

 Kochana mamo dziś jest Twe święto  

 dlatego życzenia składać Ci będą.

 Za piękny uśmiech za miłe słowa

 za tę naukę i wyraz Kocham.

 

W pierwszym tygodniu czerwca podsumowaliśmy konkurs poetycki na wiersz z okazji Dnia Matki. W eliminacjach wzięło udział 9 uczniów naszej szkoły.

Wyniki konkursu;

I MIEJSCE:   Nikola Róg kl. 7b

II MIEJSCE:  Karolina Chmiel kl. 7b

               Magdalena Kubik kl. 6

III MIEJSCE: Natalia Walczyk kl. 6

               Agata Zawisza kl. 5

                                

                              
 

25.05.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na opowiadanie fantastyczne "W świecie wyobraźni"

 

Nadszedł czas podsumowania konkursu na opowiadanie fantastyczne, skierowanego do uczniów klas 4 - 8. W konkursie wzięło udział dziewięciu uczestników. 

W gronie zwycięzców znaleźli się:

I miejsce - Kinga Magdoń z kl. 7b

II miejsce - Magdalena Kubik z kl. 6

                   Wiktor Janik z kl. 5

III miejsce- Natalia Kot z kl. 6

                    Wiktoria Kujda z kl. 6

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Składamy im gratulacje i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

                        

                      


 

 

Międzyszkolny Konkurs Fizyczny "FIZYKA DOŚWIADCZALNA"

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Sławomir Pazdan z kl VII b zajął pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym. Kolejna nagrodzona osoba w tym konkursie to uczennica kl VIII Edyta Pazdan, która zajęła trzecie miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

13.05.2021 Konkurs "Najpiękniejsze miejsca w Polsce"                   


                              07.05.2021 Konkurs poetycki z okazji Dnia Matki

Zachęcamy uczniów klas 4- 8 do wzięcia udziału w konkursie poetyckim o mamie lub dla mamy.Więcej informacji w załączonym regulaminie. Dla zwycięzców przewidziane nagrody. 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
Dla mamy lub o mamie


Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
Konstanty Ildefons Gałczyński Spotkanie z matką (fragment)


Cele konkursu:
- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,
- poszukiwanie nowych talentów,
- wzmacnianie postaw prorodzinnych.


Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Mamy lub o Mamie.

Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.
Wymogi formalne:

1.Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.
2.Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego- od czterech do ośmiu zwrotek
3.Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora i klasa
4.Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5
5.Prace podpisane należy złożyć w szkole lub przesłać na adres e-mail barbara-antosz@wp. pl do dnia 26 maja 2021 roku.       
                                                                                                      Organizator B. Antosz
                                   


 

20.04.2021 Wyniki konkursu "Chrońmy ziemię".

„Chrońmy Ziemię” to hasło zorganizowanego w kwietniu, w naszej szkole, konkursu plastycznego. W konkursie mogli wziąć udział chętni uczniowie z klas 1-8. Celem konkursu  było zwrócenie uwagi uczniów na  problemy takie jak: zanieczyszczenie powietrza, wymieranie gatunków, zmniejszanie się zasobów wody słodkiej, a także kształtowanie postaw i nawyków ekologicznych oraz  popularyzacja światowych obchodów Dnia Ziemi.

Laureaci konkursu:

Kategoria klas I-III

1 miejsce: Emila Bączkowska

2 miejsce: Monika Czaja

3 miejsce: Adrian Walczyk

Wyróżnienia: Gabriela Kozek, Klaudia Kędzior

Kategoria klas IV – VIII

1 miejsce: Sławomir Pazdan

2 miejsce: Andżelika Kot

3 miejsce: Paulina Grzybek

                   Kinga Magdoń

Wyróżnienia: Oliwia Samolewicz, Natalia Kot, Natalia Walczyk

Gratulujemy!
 

12.04.2021

Szkolny konkurs na opowiadanie fantastyczne dla klas IV- VIII.

Prace konkursowe można składać do końca kwietnia.


REGULAMIN:

Regulamin konkursu na opowiadanie fantastyczne dla klas IV - VIII

Cele konkursu :

 · popularyzacja literatury fantastycznej

  • · rozwijanie wyobraźni i pobudzanie kreatywnego myślenia
  • · doskonalenie umiejętności pisania

 Zasady konkursu :

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

2. Do dnia 30 kwietnia 2020 roku należy dostarczyć pracę do szkoły lub wysłać na adres e-mail: barbara-antosz@wp.pl lub przez librus synergia

3. Praca powinna zawierać od 1,5-4 stron maszynopisu w formacie A4, marginesy 2,5 cm., rozmiar czcionki : 12, Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5.

4. Uczestnicy mają do wyboru dwa gatunki fantastyki: - science fiction - fantasy

5. Praca powinna być opatrzona ilustracjami.

6. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

- imię i nazwisko autora

 -tytuł pracy i klasa

8. Kryteria oceny prac:

- wartość merytoryczna i zgodność z tematyką

- poziom literacki pracy

- oryginalność

- estetyka pracy

  •  Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu
  •  Podsumowanie konkursu odbędzie w maju 2021r.
  •  Laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

                                                               Organizator konkursu: Barbara Antosz

 

                                                                             

06.04.2021

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu na Piankę Wielkanocną


Kategoria I:

miejsce I -Dawid Wrona oddział przedszkolny

Wyróżnienia: Julia Walczyk i Zuzanna Kozek- oddział przedszkolny


Kategoria II

miejsce II- Nadia Grębosz kl.III

Wyróżnienie :Emilia Rataj kl. V


Kategoria III

miejsce III : Magdalena Kubik kl. VI

miejsce III: Karolina Chmiel KL. VII


GRATULUJEMY!


Zapraszamy do obejrzenia relacji z konkursu:
 

04.03.2021

GMINNY KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.

Organizator konkursuOrganizatorem gminnego konkursu na pisankę wielkanocną jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

II. Cel i tematyka konkursu

Tematem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej techniką dowolną.Ważnym aspektem jest,by pomysł był samodzielny oraz żeby pisanka nie była prezentowana w innych konkursach.

Cele konkursu: rozwijanie wrażliwości artystycznej, rozpowszechnianie idei prac ręcznych jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników konkursu oraz upowszechnianie tradycji związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy w kategoriach wiekowych: kategoria I: klasy O - II, kategoria II: klasy III - V, kategoria III: klasy VI - VIII.

IV.Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Przedmiotemkonkursu są pisanki wielkanocne wykonane samodzielnie.

2. Technika dowolna.

3. Prace muszą być wykonane w sposób estetyczny.

4. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Miejsko-GminnegoOśrodka Kultury oraz na profilu Facebook.do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim wraz z wypełnionymi załącznikami (prace bez dołączonych załączników nie zostaną dopuszczone do udziału


 PRACE  KONKURSOWE I KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZYNOSIĆ DO SZKOŁY DO

14.03.2020.

/Regulamin i karta zgłoszenia- do druku/ 

 


05.01.2021

Wyniki gminnego konkursu „Orszak Trzech Króli i Dodatkowy Element Świąt”:


Kategoria dzieci z klas 0 – III Szkoły Podstawowej i Przedszkoli:


- 2 miejsce: Julia Walczyk, kl. 0, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych


 Kategoria dzieci z klas IV – VI Szkoły Podstawowej:

- 3 miejsce: Andżelika Kot, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych 

--------------------------------

28.12.2020

Wyniki konkursu "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa" 


 03.12.2020 


 

KONKURS ANTYALKOHOLOWY

W dniu 18.11.2020r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych  w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sędziszowie Młp.

Konkursy plastyczne przeprowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych i obejmowały następującą tematykę:

- I kategoria wiekowa: klasy I – IV – rysunek na temat „Jak dbam o zdrowie”

- II kategoria wiekowa: klasy V – VIII – plakat na temat „Życie bez nałogów”

Zgromadzona w dniu 18.11.2020r. komisja nagrodziła następujących uczestników:

  • z  klas I – III:

LAUREACI:

Magdoń Konrad  (kl.  III)

Siempińska Maja  (kl. III)

Toton Amelia (kl. III)

Bizoń Dawid (kl. I)

Turczyn Kacper (kl. I)

Szot Oliwia (kl. I)

WYRÓŻNIENIA:

Śliwa Kinga (kl. I)

Robak Karolina (kl. III)

Cabaj Zofia (kl. I)

Puchalska Maja kl. I)

Kot Katarzyna (kl. I)

 

  • z klas V – VIII:

LAUREACI:

Buś Kacper  (kl. VIIa)

Pazdan Sławomir  (kl. VIIb)

Harmata Jakub  (kl. VIIa)

Magdoń Kinga  (kl. VIIb)

Jarząb Karolina  (kl. VIIb)

Róg Korneliusz  (kl. VIIb)

WYRÓŻNIENIA:

Kipa Małgorzata  (kl. VIIb)

Ziobro Dominik  (kl. VIIb)

Ochał Dawid  (kl. VIIa)

Kozek Mateusz  (kl. VIIa)

Chmiel Karolina  (kl. VIIb)

Brzostowska Joanna  (kl. VIIb)

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I GRATULUJEMY !!!