Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego10 listopada nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.  Akcja organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radio Dzieci i Młodzieży. Akcja polega na odśpiewaniu 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Tak też się stało i o godzinie 11.11  uczniowie klas I-VIII łączyli się za pomocą komunikatorów i śpiewali hymn w formie on-line. W formie stacjonarnej w akcji wzięła udział grupa przedszkolna. Uroczystości związane z Świętem Niepodległości i innymi świętami narodowymi przybliżają uczniom znaczenie słowa – ojczyzna, patriotyzm. Kształtują w dzieciach dumę narodową i świadomość „bycia Polakiem”.