Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

DOKUMENTY

I. Procedury dotyczące zagrożeń

Zarządzenie nr 12 Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa w SPZD

II. Procedury Covid19 SPZD

1. Covid 19_Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

2. Covid 19_ Zgłoszenie uczęszczania ucznia klas I-III

3. Covid 19_ Zgłoszenie uczęszczania na zajęcia rewalidacyjne

4. Covid 19 Zgłoszenie uczęszczania na konsultacje

Zarządzenie nr 13 Zasady funkcjonowania nauczania Szkoły od 25.05.2020

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


III. Rok szkolny 2020 / 2021

Organizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020 
/2021

Procedury obowiązujące w szkole od 01.09.2020r.

Regulamin zdalnego nauczania w SP Zagorzyce Dolne w roku szkolnym 2020/2021

WSO w nauczaniu zdalnym

Aktualizacja procedur dla klas I-III 

Organizacja funkcjonowania klas I-III


Uwaga !!!   Drodzy Rodzice:

1. Przypominamy, że na terenie szkoły w tzw. przestrzeni wspólnej ( szatnia, korytarze) zalecane jest noszenie maseczek.

2. W związku z planowaniem pracy świetlicy szkolnej, a co za tym idzie składaniem w najbliższym czasie deklaracji udziału w tych zajęciach, w trosce o bezpieczeństwo uczniów zwracamy się z prośbą o przemyślenie tej decyzji. 

3. Płatność za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 50 złotych. Przypominamy, że płatności regulować można tylko przelewem do dnia 10 każdego miesiąca. Więcej informacji w zakładce "Obiady".

4. Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 września 2020r. w godzinach 7:30 - 15:30 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5. Więcej informacji w zakładce "Stypendia szkolne".


ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Aktualizacja procedur - 1.09.2021r.