Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
                                                                                                                                                                                                               /przygotowały J. O.-P. i M. S./