Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

W dniu 4 lutego odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Obchody tego święta to już tradycja na stałe wpisana w repertuar imprez w naszej szkole. Babcie i dziadkowie to jedne z najważniejszych osób w życiu dzieci. Kojarzą się każdemu z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. W tym roku uroczystość została przygotowana przez Pania Justynę Murias, której pomagali wychowawcy występujących klas. Babcie i Dziadkowie zjawili się tłumnie w szkole punktualnie o 11.00. Na wstępie Pani Dyrektor Ewa Połeć przywitała wszystkich gości oraz złożyła życzenia. Następnie klasy 0-III zaprezentowały program artystyczny- recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a także odśpiewały głośne 100 lat. Występ małych artystów wprawił wszystkich w radosny nastrój. Wnuczęta zostały nagrodzone gromkimi brawami, po czym udały się do swoich babć i dziadków z własnoręcznie wykonanymi upominkami. Po części artystycznej odbył się słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice.

                                                                                                                              /oprac. Justyna Murias/