Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

REKRUTACJA 2019 

Aby wypełnić deklarację\wniosek w celu dokonania rekrutacji elektronicznej do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub do klas I publicznych szkół podstawowych należy kliknąć, w poniższy link

https://nabor.pcss.pl/

Informujemy, że do dnia 07.03.2019 (czwartek) na stronie 

https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole 
 
znajdują się wnioski dla dzieci, których rodzice chcą zapisać do oddziału przedszkolnego w SP w Zagorzycach Dolnych na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski te drogą elektroniczną wypełniają rodzice. Instrukcja dotycząca wypełniania wniosków:

1. W wyszukiwarkę wpisz adres strony  https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole 

2. Wybierz nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych.

3. Z górnego paska wybierz zakładkę "Wypełnij podanie".

4. Wybierz opcje "Wypełnij podanie" i postępuj zgodnie z instrukcją w systemie:
  • uzupełnij dane dziecka
  • uzupełnij wybór preferencji (wybierając: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych)
  • uzupełnij kryteria podstawowe
  • uzupełnij kryteria gminne
  • zakończ.
5. Po naciśnięciu przycisku "Zapisz" dane zostaną zapisane w systemie.

Nastepnie zostanie wygenerowany dokument w formacie pdf, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w naszej szkole. Wraz z wypełnionym, wydrukowanym i podpisanym wnioskiem należy złożyć w sekretariacie szkoły (do dnia 08.03.2019 godz. 15:00) wymagane oświadczenia:

1) Wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców o zatrudnieniu (pobrane i wydrukowane ze strony https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole znajdujące sie w zakładce "dokumenty") 

Oświadczenie rodzica

2. Pozostałe oświadczenia formułowane i pisane odręcznie przez rodziców (potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i gminnych zaznaczonych w wypełnianym wniosku).

W razie niejasności oraz potrzeby skorzystania z naszej pomocy przy wypełnianiu wniosku prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny ze szkołą (telefon 17 74 52 591)

Prosimy o przestrzeganie w/w obowiązkowych terminów.
Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie http://nabor.pcss.pl

Dokumenty:

1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2019/2020, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.UCHWAŁA NR XXX/297/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów


Harmonogram rekrutacji

2.Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski
UCHWAŁA NR XXXII/314/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, w stosunku do kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkółHarmonogram rekrutacji