Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca - Elżbieta Bochnak

Z-ca Przewodniczącego - Aneta Kot

Skarbnik - Małgorzata Przydział

Sekretarz - Anna Wrona
 
Ogłoszenia!!!


Serdecznie zapraszam na spodkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 19.11.2018r o godzinie 15.45.

Dyrektor Szkoly E. Połeć
Dobrowolną składkę na RR można wpłacać na konto:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Zagorzyczch Dolnych

39-126 Zagorzyce 78
Nr konta: 56 8642 1139 2013 3936 0713 0001
Tytułem: składka RR - imię i nazwisko ojca dziecka + nr domu
(np. Składka RR - Jan Kowalski Zagorzyce 123)Dobrowolna składka na Radę Rodziców może być przekazywana w formie:

  • Od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły- 50 zł,
  • Od 2 i więcej dzieci uczęszczających do szkoły- 60 zł.


Z poważaniem Przewodnicząca RR Elżbieta Bochnak


Rada Rodziców-Ogłoszenia