Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik


Od dnia 25 maja 2018
roku obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. 
Rozporządzenie (UE)2016/679 jest aktem prawnym, które reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej znnajdują się „Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych”. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE