Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego


Stołówka szkolna

 

           Uprzejmie informujemy wszystkich którzy będą korzystali z naszej stołówki szkolnej, że odpłatności za obiady od dnia 5 września 2018 r. można dokonywać wpłacając pieniądze na rachunek szkoły lub jak do tej pory w sekretariacie. Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.


Dane potrzebne do wpłaty za obiady na konto to:

  • Nazwa odbiorcy:

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych, Zagorzyce 78,  39-126 Zagorzyce.

  • Nr rachunku odbiorcy: 31917200030000141420000010
    Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.

  • Tytułem: obiady za miesiąc, rok, imię i nazwisko ucznia, klasa

(np. obiady za wrzesień, 2018r, Jan Kowalski, kl IV)