Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH          01 marca 2018 r uczniowie kl. 4b -7 uczestniczyli w lekcji patriotycznej pt. Żołnierze Niezłomni. Podczas prelekcji Pani Dyrektor Ewa Poleć przybliżyła zgromadzonym genezę i cel obchodów tego święta. Następnie uczniowie oglądnęli prezentację, która wyjaśniała mdi., kim byli Żołnierze Wyklęci, gdzie działali, dlaczego ich prześladowano po wojnie i potajemnie mordowano. Prezentowała także sylwetki najważniejszych postaci i ich rolę na tle walk z okupacją sowiecką w latach 1944- 1963. Na koniec spotkania uczniowie oglądnęli film dokumentujący wieloletnie poszukiwanie grobów pomordowanych i odnalezienie szczątków wielu bohaterów tamtych czasów na tzw. Łączce.
       Niezwykła lekcja miała na celu przypomnienie uczniom tragicznych doświadczeń Żołnierzy Wyklętych (prześladowań, represji, zsyłania do obozów, więzień, potajemnych mordów) i uświadomienie, jak ważna rolę odegrała ich bezkompromisowa postawa w powojennej historii Polski w walce z okupacją sowiecką i komunizmem.
     O godz. 12 społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem s. Proboszcza W. Wiśniowskiego - poświeconej upamiętnieniu żołnierzy niezłomnych. Podczas homilii Kapłan przypomniał zgromadzonym o wielu tragicznych momentach (rozbiorach, zaborach, wojnach) i różnorodnych formach buntu podejmowanych przez polskich patriotów: żołnierzy, pisarzy i zwykłych obywateli. Podkreślił przy tym wyjątkowość postawy Żołnierzy Niezłomnych, którzy pomimo prześladowań, wielokrotnie za cenę poświecenia życia dochowali wierności ideałom i Ojczyźnie.
          Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem - memoriałem poświeconym pamięci żołnierzom Armii Krajowej, poległym, więzionym, zesłanym, pomordowanych pochodzącym z Zagorzyc Dolnych i najbliższej okolicy.
          W ten sposób społeczność szkolna w Zagorzycach Dolnych włączyła się w uroczystości upamiętniające Święto Żołnierzy Wyklętych.