Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Dzień Języka Ojczystego


Nasza szkoła włączyła się w tym roku w uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ( 21 lutego), święta, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata oraz w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości, natomiast wielojęzyczność ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich  dziedzin życia.  Z tej okazji każda klasa pod  kierunkiem wychowawcy przygotowała projekt edukacyjny. Młodsi uczniowie czytali teksty literackie, recytowali wyliczani i wierszyki, rozwiązywali rebusy i bawili się w różnorodne zabawy językowe. Uczniowie klasy III i V poznali zawiłości języka polskiego ucząc się „wierszyków łamiących języki”, a uczniowie  IV b recytowali wiersze o pięknie mowy i ziemi ojczystej. Uczniowie klas: VII i VI rysowali plakaty zachęcające do poprawności językowej i kultury wypowiedzi na co dzień. Przygotowali także program artystyczny, w którym starali się uwrażliwić społeczność szkolną na współczesne problemy językowe , m.in. zaśmiecenie polszczyzny zapożyczeniami, zanik kultury wypowiedzi i używanie wulgaryzmów, zwłaszcza przez młodzież. 
Montaż słowny został zaprezentowany 22 lutego i zaciekawił  widzów. Poruszał bowiem nie tylko problem błędów i poprawności językowej, ale zwracał uwagę na szczególną  wartość języka polskiego, jego rolę i rozwój na przestrzeni dziejów, a także konieczność dbałości o kondycje mowy ojczystej jako wyraz patriotyzmu. Uczniowie deklamując swoje teksty uświadamiali koleżankom i kolegom obowiązek nieustannego pogłębiania znajomości języka polskiego i  zwracania szczególnej uwagi na sposób wysławiania się młodych ludzi.
Takie uroczyste  obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyły się w naszej szkole po raz pierwszy, dlatego  było to nowe, ciekawe doświadczenie nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.