Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego24 stycznia uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w niezwykłej lekcji astronomii. Do naszej placówki zawitało bowiem mobilne planetarium. Planetarium
to obiekt lub urządzenie służące do odtwarzania wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz odtwarzania ruchów ciał niebieskich, a także zespół urządzeń i obiektów przeznaczonych do nauczania i popularyzacji astronomii. Od kilkunastu lat na świecie pojawiają się planetaria przenośne (mobilne), organizujące pokazy nieba w specjalnym rozkładanym namiocie, przyjmującym po nadmuchaniu kształt półsferycznej kopuły imitującej nieboskłon – takie to planetarium zawitało do naszej szkoły.

W specjalnym namiocie, rozłożonym w sali gimnastycznej uczniowie odbyli wirtualną podróż po  Wszechświecie, podziwiali z bliska kosmos oraz poznali prawa, którymi on się rządzi. Główną cześć zajęć stanowił pokaz nieba i omówienie szczegółowe tego, co widzimy w rozgwieżdżoną noc na niebie, dzieci poznały tajemnice planet gwiazd i innych ciał niebieskich. Bardziej dociekliwi miłośnicy astronomii  mogli zadawać pytania, dotyczące interesujących ich zjawisk atmosferycznych. Dzięki odpowiedziom udzielanym językiem zrozumiałym dla młodych odbiorców, wszechświat stał się dla wszystkich przyjazny i bliski. Była to niepowtarzalna lekcja astronomii, która  dostarczyła wszystkim uczniom wielu niezapomnianych wrażeń