Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

 

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na początku Pani Dyrektor Ewa Połeć w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na szczególna wymowę tego Dnia. Przypomniała, że w listopadzie w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność . Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.  Uczniowie klasy 5, wspierani przez chór dziewczyn z kl.6 przygotowali w tym roku pod kierunkiem nauczyciela historii – Pani Barbary Dutka, nauczyciela języka polskiego Jolanty Kłósek i Wychowawcy – pana Mariusza Pazdana program pod hasłem: Ku wolności… Przybliżyli w nim społeczności szkolnej historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy świata. Opowiadali o walce z zaborcami  i patriotyzmie naszych przodków. Przewodnikiem po dziejach narodowych był Biały Orzeł –symbol polskiej państwowości. Patronem bieżącego roku jest Marszałek Józef Piłsudski, dlatego zwrócono szczególną uwagę na rolę jaką odegrał  w procesie odzyskania niepodległości. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Nie zabrakło tez utworów opiewających piękno Ziemi Ojczystej, a podsumowanie uroczystości stanowiła piosenka Wolność Marka Grechuty, pięknie zaśpiewana przez uczennicę  kl.7 –Sarę Róg.  Każdego roku Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone w naszej szkole szczególnie uroczyście. Dajemy w ten sposób wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzień ten dla  całej szkolnej społeczności był   lekcją patriotyzmu i historii.