Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

            Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym  2017/2018:


  • Pani Elżbieta Bochnak
  • Pani Małgorzata Ochał
  • Pani Renata Kot
  • Pani Katarzyna Róg

Rada Rodziców-Ogłoszenia