Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice - stop przemocy

Dnia 9 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie z rodzicami. Tematem przewodnim spotkania było szkolenie dla rodziców pt. „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – stop przemocy”. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła Pan Wiesława Kozek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Głównym założeniem prelekcji była próba odpowiedzi na pytania: Czy trzeba używać „klapsów” w wychowaniu? W jaki sposób dotrzeć do umysłu młodego człowieka nie używając przemocy? Rodzice z prowadzącą wyciągnęli wspólny wniosek: „Małymi krokami dochodzi się do wspólnych celów”.  Ustalono również pewne zasady, które pomogą osiągnąć założony cel:

-        Spędzaj z dzieckiem czas każdego dnia!

-        Myśl pozytywnie!

-        Chwal swoje dziecko!

-        Rozmawiaj z dzieckiem!

-        Bądź wyrozumiały!

-        Reaguj szybko i pozytywnie!

-        Rozwiązuj konflikty!

-        Znajdź czas dla siebie!

Rodzice aktywnie uczestniczyli w warsztatach – ćwiczyli w podgrupach, wypowiadali się na forum grupy. Uwypuklono ważną role komunikacji w wychowaniu dzieci . Poruszony został również  temat kar i konsekwencji ponoszenia ich.  Wypracowano wspólny wniosek: „ Dając dziecku odczuć konsekwencje jego zachowania, dajemy mu szansę za zastanowienie się,  jak to zachowanie zmienić”.