Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Posługiwanie się mową i językiem jest cechą ludzką i tylko ludzką. Umiejętność ta odgrywa ważną rolę w kontaktach społecznych. Dzięki niej poznajemy otaczający świat, wyrażamy swoje uczucia, nadajemy komunikaty. Powszechnie znany językoznawca Jan Miodek twierdzi: „im sprawniejszy język, tym kontakt z otoczeniem skuteczniejszy i łatwiejszy.” Coraz częściej jednak obserwujemy, niestety także w naszej szkole, niepokojące zjawisko – brak poprawności językowej. Wypowiedzi dzieci i młodzieży charakteryzuje ubogie słownictwo oraz niedbałość w zakresie składni i wymowy.

Największy jednak problem stanowi zanik kultury języka. W kształtowaniu takiej kultury u dzisiejszej młodzieży dużą rolę odgrywają media: telewizja, radio, Internet, prasa. Młodzież stara się upodabniać do współczesnych idoli, którzy rzadko są właściwymi osobami, na przykładzie których młodzi ludzie mogliby kształtować swoją osobowość. Owi idole używają słownictwa bardzo uproszczonego, nierzadko także wulgarnego. Naśladujący ich chłopcy i dziewczęta używają więc wulgaryzmów, słów obscenicznych  i obelżywych nie tylko w kontaktach w grupie koleżeńskiej, ale zdarza się, ze również  w obecności nauczyciela, czy innych osób dorosłych bez skrępowania przyjmując je za naturalny sposób wypowiedzeń. Coraz częściej wulgaryzmy stają się podstawowym składnikiem języka młodzieżowego, „dzięki” nim można przecież wyrazić większość uczuć i nimi można zastąpić niejedno słowo. Wulgaryzmy są ulubioną formą podkreślenia ważności, zabawności czy dramaturgii wielu sytuacji. Niekiedy słowa te służą również jako oznaka przynależności do danej grupy, przez którą są uznane za „modne”.

Aby zapobiegać i przeciwdziałać szkodliwym zjawiskom językowym w naszej szkole ostatni czwartek każdego miesiąca został ogłoszony  Dniem  Kultury Języka. W taki dzień  uczniowie noszą przypięte do ubrań żółte, uśmiechnięte  buźki, które mają im przypominać, że  powinni dbać o poprawność i kulturę wypowiedzi. W każdej klasie wybierany jest wówczas  uczeń, który wyróżnia się doskonałością  językową i nie używa wulgaryzmów. Następnego dnia otrzymuje on wyróżnienie w postaci czerwonej buźki. Uczeń, który w ciągu roku  zbierze najwięcej takich symboli otrzyma na zakończenie roku szkolnego nagrodę.

Inicjatywy mające na celu troskę o kształt, poprawność, czystość i piękno języka ojczystego, którym posługujemy się na co dzień  będą podejmowane przez cały okres nauki. Język polski należy bowiem do najcenniejszych dóbr kultury narodowej i to dóbr niezniszczalnych, duchowych. Poprawnego używania języka polskiego powinniśmy się nauczyć wszyscy i obowiązkiem każdego z nas jest dbać o kulturę wypowiedzi.

„Nie chodzi o to, żeby nas cenili,
ale o to, co i jak mówimy”

Św. Jan Paweł II