Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Dzień Języków Europejskich

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jego idea zrodziła się z inicjatywy Komisji Europejskiej podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 roku. W tym dniu szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe z krajów członkowskich Unii Europejskiej organizują różne imprezy związane z nauką języków. Jednym z głównych celów obchodów Europejskiego Dnia Języków jest ukazywanie korzyści płynących z uczenia się języków obcych, do których można zaliczyć: umożliwienie porozumiewania się z rodzimymi użytkownikami języków w ich własnej mowie, swobodny przepływ ludzi i wymianą informacji, a także promowanie różnych form współpracy międzynarodowej oraz możliwość poznawania bogactwa językowego i kulturowego Europy.  W tym roku opiekunki Szkolnego Klubu Młodego Europejczyka: Viktoria Malakhova i Jolanta Kłósek starały się zachęcić  uczniów w piątek ( 29 września)  do intensywnej nauki języków za pomocą humorystycznych scenek.  Przygotowali je i przedstawili młodszym kolegom z klas: 4a i 4b –uczniowie klasy 6. Mamy nadzieję, że  dzieci  dzięki takiemu przekazowi  łatwiej zapamiętają ,że nauka języka angielskiego jest nieodzowna, kiedy szukamy dobrej pracy, ale ułatwia też poznanie pięknej dziewczyny czy wymianę informacji na temat nowinek w technologii komputerowej.