Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

„ Uczniem być to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi,

Uczyć się by świat poznawać ślubujemy dziś…”

 

         W dniu 09 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Część artystyczną przygotowała wychowawczyni klasy I – Pani Barbara Daniel. W uroczystości wzięli udział: Pani Dyrektor Ewa Połeć, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Bochnak, nauczyciele,  rodzice i  uczniowie naszej szkoły.

         Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że po akcie ślubowania pierwszoklasiści zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

        Zgodnie z tradycją pierwszoklasistów powitali uczniowie klasy III  i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego .

        Podczas akademii uczniowie klasy I zaprezentowali program artystyczny,  w którym musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Każdy uczeń klasy pierwszej przedstawił się krótkim rymowanym wierszykiem. Nie zabrakło, też utworów patriotycznych m.in. „ Katechizm polskiego dziecka”. 

       Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która pochwaliła pierwszoklasistów za piękny występ i razem ze społecznością szkolną postanowiła oficjalnie przyjąć ich do naszego grona. Uczniowie kasy I uroczyście ślubowali  „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły(…)”, a następnie złożyli w Złotek Księdze odcisk palca.

      Pani Dyrektor kładąc symboliczny ołówek na ramieniu każdego pierwszoklasisty pasowała go na ucznia naszej szkoły. By podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia, dzieci otrzymały książki ufundowane przez Radę Rodziców.  Przewodnicząca Rady Rodziców życzyła nowo przyjętym uczniom samych sukcesów w nauce. Na zakończenie pierwszoklasiści udali się do swojej sali lekcyjnej,  gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców.


Życzymy im samych sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

                                                                                                                                                  /tekst i fot. Jadwiga Ochał-Pękala/