Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

„Śladami pamięci II wojny światowej 

26 września 2017 r. uczniowie klas 4-7 ze Szkoły Podstawowej w Zagórzycach Dolnych wzięli udział w wycieczce do  miejsc w regionie, które upamiętniają czasy II wojny światowej.  Wyprawa została zorganizowana z inicjatywy nauczycielki historii – Pani Barbary Dutka przy współpracy wychowawczyń: Jadwigi Bryg i Jolanty Kłósek. Miała ona na celu  poznanie najbliższego środowiska, budzenie zainteresowania historią i rozwój postaw patriotycznych .


Na początku zatrzymaliśmy się przy  kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, gdzie dzieci  zobaczyły Pomnik -  Memoriał  Sybiraków i tablice pamiątkowe. Pani Basia przedstawiła krótko historię  i znaczenie tego miejsca, zwracając uwagę na to, że upamiętniania  bohaterstwo żołnierzy AK Podobwodu Sędziszów m.in. z Sędziszowa Młp, Brzezin, Nawsia, Zagorzyc, Glinika, Góry Ropczyckiej, Wiercan i Iwierzyc aresztowanych w 1944 roku  i deportowanych do łagrów ZSRR: Stalinogorska, Swierdłowska, Borowicze i Riazania.

 

Kolejnym etapem  wycieczki był Park Historyczny w Bliźnie,   zlokalizowany  dokładnie  na terenie niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2. Uczniowie mieli okazje zobaczyć w nim oryginalnej wielkości atrapę rakiety V2 oraz wiele  innych pamiątek  z okresu II wojny światowej. W sali muzealnej dzieci z uwagą oglądały  eksponaty z poligonu ,,Blizna" i pamiątki związane z działalnością AK w tym rejonie, ekwipunek żołnierski, np. noże, lekarstwa, hełmy, karabiny i naboje. Wszyscy z wielką ciekawością przyglądali się miniaturom rakiet V1 i V2, autentycznym częściom pocisków oraz makiecie poligonu. Uczestniczyli także w projekcji filmu na temat produkcji rakiet i działalności wywiadowczej polskiego podziemia. Najwięcej emocji dostarczyły: samolot AN-2 i  pojazdy wojskowe, wprawdzie powojenne, ale każdy mógł nimi pokierować i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Później zwiedziliśmy Ekspozycję Historyczno-Dydaktyczną w Pustkowie -  zorganizowaną na obszarze dawnego hitlerowskiego poligonu wojskowego „SS Truppen-Übungs-Platz Heidelager” i funkcjonujących tam obozów pracy przymusowej.  Podczas zwiedzania uczniowie oglądali w baraku wojskowym makiety dawnych zabudowań obozów i poligonów. W baraku  dla więźniów znajdowały się listy, zdjęcia, a także rysunki obrazujące  ciężkie doświadczenia  skazanych. Nie zabrakło informacji o  ofiarach Holocaustu oraz o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pochodzących z naszego terenu, jak również o katach tych niewinnych ludzi, którzy często po wojnie nie ponieśli zasłużonej kary.

Po zwiedzaniu muzeum udaliśmy się, na Górę Śmierci, na której w okresie wojny wybudowano palenisko kremacyjne, służące do palenia zwłok zmarłych oraz  zamordowanych więźniów. Nauczyciele starali się uświadomić w tym miejscu uczniom, jak tragicznym doświadczeniem w dziejach ludzkości była II wojna światowa i jak należy uczcić pamięć pomordowanych .

 

Ostatni punkt programu stanowiła Stępina, gdzie znajduje  się schron kolejowy zbudowany w czasie II wojny światowej. Schron  ten  był przeznaczony na wysuniętą kwaterę dowodzenia związaną z planowanym atakiem Niemiec na ZSRR. W  dniach 27-28 sierpnia 1941 roku w schronie miało miejsce spotkanie Hitlera z Mussolinim. Schron wzbudził duże zainteresowanie uczniów, a pan przewodnik ciekawą opowieścią  rozbudził zainteresowanie najnowszą historią naszego regionu i zachęcił  do rozwiązywania zagadki tajnych połączeń miedzy bunkrami.

Wycieczka była ciekawą lekcję historii i na długo pozostanie w pamięci uczniów. Odwiedzenie  niedalekich,  ale jakże wymownych obiektów  to niezapomniane przeżycie, dzieci  mogły poznać historię i tajemnice  czasów II wojny światowej. Wiele z nich nie wiedziało, że w naszym regionie jest tak wiele  miejsc pamięci i martyrologii, często powiązanych z doświadczeniami i przeżyciami wojennymi ich przodków.