Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. 


W naszej szkole 15 września uczniowie klasy: IVa, IVb, V, VI, VII pod opieką swoich wychowawców również wzięli udział w tej akcji. Sprzątali oni przydrożne rowy, przystanki autobusowe i pobocza dróg.