Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w kościele parafialnym w Zagorzycach Dolnych, którą sprawował Ks. Wojciech Wiśniowski, w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Druga część uroczystości, którą poprowadziła Pani Dyrektor Ewa Połeć, miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.
Symboliczny dźwięk dzwonka oznajmił wszystkim, że nowy rok
szkolny 2017/2018 został rozpoczęty. Na koniec uczniowie udali się do
swoich sal lekcyjnych, gdzie spotkali się z wychowawcami.
Całej społeczności szkolnej, życzymy powodzenia w tym nowo rozpoczętym roku szkolnym !