Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego


PASJE CZTERECH ŚCIAN
 

06 czerwca, we wtorek w naszej szkole gościł niezwykły gość – znany wszystkim dzieciom z kościoła w Zagorzycach Dolnych  ks. Edward Niemiec.  Kapłan jest wielkim pasjonatem historii swojej rodziny i zdołał utrwalić w postaci przepięknego drzewa genealogicznego dzieje jej ośmiu pokoleń.  Dzieci mogły dowiedzieć się o tym,  jak wyglądały poszukiwania, o tym, że najstarszy odnaleziony ślad pochodzi z ok. 1720 roku, a rodzina rozrzucona jest po całym świecie. Ksiądz opowiedział także o organizowanym w lipcu wielkim zjeździe rodzinnym i o tym, że każdego dnia modli się za jedną osobę swej rodziny, bo jest ich tyle ile dni ma rok.  Dużo wrażeń dostarczyło dzieciom oglądanie archiwalnych dokumentów z ksiąg parafialnych, listów z różnych stron świata, zdjęć i pamiątek oraz rysunkowa lista wszystkich członków rodziny w formie rozwijającego się na 4 metry rulonu. Największe zainteresowanie wzbudziło drzewo genealogiczne rodziny i historia jego powstania. Do stworzenia takiej niezwykłej pracy znaczący wkład wniosła nasza miejscowa artystka – pani Marta Róg,  która wykonała szkic drzewa. Posłużył on do powstania wydruku wielkoformatowego, który  znajduje się w mieszkaniu księdza na plebanii. 

13 czerwca na zaproszenie księdza Edwarda Niemiec  przedstawiciele Samorządu  Uczniowskiego: Julia Charchut, Jakub Maciołek, Dominika Ochał i Gabriela Czaja pod opieką pani Dyrektor Ewy Połeć odwiedzili plebanię, gdzie mieli okazję na własne oczy zobaczyć niezwykłe drzewo rodziny Niemców. Przy okazji uczniowie dowiedzieli się także o innych pasjach kapłana: żużlu i siatkówce. 

Mamy nadzieję ,że spotkanie to  zachęci wszystkich uczniów do poznania i utrwalenia historii i tradycji swoich rodzin, a także uświadomi im, że wokół nich może żyć ktoś ciekawy i niezwykły.