Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę
Pożegnania kilka słów
Pitagoras bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto, cantare…

 

          23 czerwca zabrzmiał ostatni przez wakacjami dzwonek. Uroczystą akademią pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Na wstępie Pani Dyrektor Ewa Połeć przywitała przybyłych gości i rodziców. Następnie podsumowała kończący się rok nauki szkolnej, podziękowała rodzicom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie i naukę uczniów. Wakacyjne życzenia złożyła, też uczniom i rodzicom Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Bochnak. Po przemówieniach odbyła się część  artystyczna przygotowana przez Panią Jadwigę Bryg. Oprawę muzyczną opracował Pan Mariusz Pazdan. Uczniowie zaśpiewali znane wakacyjne przeboje i przedstawili humorystyczną scenkę na temat zakończenia roku szkolnego i poprawiania ocen. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła nagrody tym uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali najlepsze wyniki w nauce, były również nagrody za 100% frekwencję, za udział w konkursach, w zawodach sportowych, w szkolnych organizacjach i za czytelnictwo.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która życzyła wszystkim udanych wakacji i zaprosiła uczniów na indywidualne spotkania z wychowawcami, po których wszyscy szczęsliwi udali się na zasłużony wakacyjny odpoczynek.