Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

REKRUTACJA 2017/2018

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2017 Burmistrza Sędziszowa Małpolskiego z dnia 24 marca 2017r. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można będzie składać w terminie od 7 do 13 kwietnia:  Rozporządzenie

 


Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można wybrać w sekretariacie Szkoły Podsztawowej w Zagorzycach Dolnych.

 

 

 Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 i uchwała Nr XXX/297/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 20 lutego 2017r.:  Harmonogram