Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Szanowni Rodzice!

W ostatnim czasie na terenie naszego kraju, pod różnymi nazwami rozpowszechniane są niebezpieczne gry polegające na tym, iż bliżej nieustalona osoba, tzw. „opiekun”, wydaje uczestnikom gry różnego rodzaju zadania. Zadania te są bardzo niebezpieczne i zagrażające zdrowiu lub życiu, np. dokonanie samookaleczeń, oglądanie „strasznych” filmów lub chodzenie po torach kolejowych, itp.

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w listach skierowanym do środowiska oświatowego, proszą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci  i młodzieży w Internecie.

List Pani Minister dostępny jest : https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html 

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dostępny jest: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_2017_03_20.pdf

Współczesny Internet jest głównie miejscem umożliwiającym kontakty międzyludzkie. Dlatego rodzice muszą mądrze „towarzyszyć” dzieciom i młodzieży w poznawaniu wirtualnego świata i nie mogą pozostawiać Ich w Internecie samym sobie.

Zagrożenia w Internecie to kontakty dzieci:

  • z niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami
  • z niebezpiecznymi osobami, które będą się chciały z nimi kontaktować w Internecie
  • z niebezpiecznymi działaniami jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje

Aby uchronić dziecko przed wszystkimi tymi zagrożeniami należy z dzieckiem rozmawiać o sytuacjach, które mogą się przydarzyć w sieci i jak się wtedy zachować. Jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji możemy szukać pomocy pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 – jest to telefon zaufania dla rodziców w sprawach bezpieczeństwa dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje.

Zachęcamy również do sięgnięcia po bezpłatne publikacje wydane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundację Dzieci Niczyje) kompendium „Bezpieczeństwo dzieci online” (http://fdn.pl/kompendium).