Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława BroniewskiegoW hołdzie Żołnierzom Wyklętym

3 marca społeczność szkolna w Zagorzycach Dolnych  włączyła się w obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dla uczniów klas starszych Pani Dyrektor Ewa Połeć przygotowała niezwykłą lekcję  historii. Na początku  dzieci wysłuchały piosenki  znanego krakowskiego rapera  Tadka, który poprzez nowoczesna muzykę  uczy młode pokolenie szacunku  dla historiinaszego kraju i jego bohaterskich obrońców. Później Pani Dyrektor przybliżyła  uczniom  genezę tego święta  i zwróciła uwagę na życie i znaczenie ofiary Niezłomnych Żołnierzy w powojennej Polsce. Dopełnienie informacji na ten temat stanowił film i prezentacja, które na pewno poszerzyły wiedzę uczniów na temat zapomnianych bohaterów. Po spotkaniu w szkole przedstawiciele SU i klas III - VIwzięli udział w nabożeństwie odprawionym w Kościele Parafialnym  przez proboszcza - ks. W. Wiśniowskiego i złożyli  kwiaty przy memoriale upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowejpoległych w czasie II wojny światowej, więzionych w czasach PRL-u, zesłanych na Syberię, pomordowanych, a  pochodzących z okolic Zagorzyc.