Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Spotkanie noworoczne
W niedzielę 16 stycznia  2017 r. w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych  odbyło się  tradycyjne spotkanie noworoczne, którego organizatorami byli: Dyrektor Szkoły-  Pani Ewa Połeć, Rada Pedagogiczna, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  „Zagorzanki” oraz Rada Rodziców. Wzięło w nim udział wielu zaproszonych gości,  wśród których wymienić należy: Witolda Darłaka –Starostę Powiatu Ropczycko –Sędziszowskiego z Małżonką,  Bernadetę Frysztak –Wicestarostę, Bogusława Kmiecia -  Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów Młp, Sołtysa  Franciszka Bochnaka z Małżonką, ks. Ryszarda Wacka  i ks. Edwarda Niemca, przedstawicielki Parafialnego Koła Caritas, członków Rady Sołeckiej i Rady Gminy, reprezentantów OSP oraz Szkolnego Klubu Sportowego „Płomień -Zagorzyce”, nauczycieli oraz lokalnych przedsiębiorców i przyjaciół szkoły. Dyrektor szkoły, a także zaproszeni Goście przekazali wszystkim noworoczne życzenia. Po posiłku przygotowanym przez Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Zagorzanki” i przedstawicielki Rady Rodziców, nadszedł  czas na wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitarowym ks. Ryszarda. Nie obyło się także bez rozmów dotyczących przyszłych planów i inwestycji w szkole, a także i miejscowości Zagorzyce. Noworoczna uroczystość  upłynęła wszystkim w przyjemnej, świątecznej  atmosferze.

Opracowała: Jolanta Kłósek

Fot. Barbara Bassara