Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Nasza szkoła bierze udział w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy prze telefon po najprostsze czynności ratujące życie poszkodowanemu.

Celem tych szkoleń jest również nauczenie się opanowania strachu, paniki w sytuacjach, w których czas decyduje o ludzkim życiu.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły brali udział w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Młodzi ratownicy pod okiem przeszkolonego nauczyciela pani Barbary Bassara uczestniczyli w ośmiu zajęciach szkoleniowych.

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z  ważnymi zagadnieniami dotyczącymi pierwszej pomocy, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Szkoły podstawowe przystąpiły do Programu dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała im bezpłatnie  fantomy  do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Fundacja WOŚP dba o ciągłość prowadzenia Programu – współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Opracowała: Barbara Basara