Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

O Szkole

Pierwsze informacje o Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych pochodzą z roku 1912. W kronice szkolnej czytamy:

..."1 grudnia 1912 roku otwarto w północnej stronie Zagorzyc "Klasę eksponowaną" dla dzieci w tej części gminy zamieszkałych. Klasa ta mieści się w wynajętej izbie u Katarzyny Motykowej"...

Kolejne informacje z kroniki szkolnej brzmią:

..."W roku szkolnym 1931/32 "Klasa eksponowana"została zamieniona na szkołę dwuklasową 5 oddziałową. Dzieci uczęszczających na naukę jest 156. Uczą się w dwóch salach u Piotra Walczyka i Katarzyny Hosy"...

Następne lata przynoszą dalsze zmiany w dziejach szkoły:

..."W roku szkolnym 1936/37 Powszechna Szkoła w Zagorzycach Dolnych jest szkolą 3 klasową z dwiema salami lekcyjnymi u Piotra Walczyka i Agaty Kłósek. Od roku 1938 do 1945 jest szkołą 4 klasową z w/w salami lekcyjnymi"...

W roku 1946 zostaje przekształcona w szkołę 5 klasową. Mieści się w drewnianym budynku wybudowanym ze środków społecznych. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Bolesława Kołodziejówna. Po wojnie w budynku mieściły się 3 sale lekcyjne, a obok niego znajdowała się 1,5 arowa działka rekreacyjna dla młodzieży. Dodatkową salę wynajęto u pani Józefy Pieprzak.

 

rys1.JPG (6.30 Kb)

 

W roku 1947 następują kolejne zmiany w organizacji szkolnej. Szkoła pozostaje przekształcona w 6 klasową, by w roku 1948 i kolejnych stać się szkołą 7 klasową. Od roku 1966 do 1999 jest szkołą ośmioklasową.

17 listopada 1972 roku oddano do użytku szkolnego nowy budynek szkoły, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Symboliczny klucz do szkoły odebrał ówczesny dyrektor Stanisław Ochał.

 

szkola.jpg (31.60 Kb)

 

Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 21 lipca 1972 r. Nr KOS VII-09/34/72 z dniem 1 września 1972 roku Szkole Podstawowej    w Zagorzycach Dolnych nadano imię Władysława Broniewskiego.

Uchwała nr VII/38/99 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 1 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych została przekształcona z dniem 1 września 1999 r. w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej I-VI. Do obwodu szkoły należy miejscowość Zagorzyce od nr 1-133 z wyłączeniem 130, 415-610 i 622.