Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

16 listopada 2016r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z aspirant Dominiką Kopeć i podkom. Dariuszem Kwaśniakiem . Zaproszeni policjanci w barwny i ciekawy sposób przypomnieli uczniom zasady poruszania się po drodze, przechodzenia na drugą stronę  i jazdy na rowerze. Pani Dominika odegrała scenki , które miały zwrócić uwagę na niebezpieczne sytuacje, które sami stwarzamy np. rozmawiając przez telefon podczas przechodzenia przez jezdnię. Pani policjantka poruszyła, też temat odblasków i pokazała jak je nosić, aby być widocznym dla kierowców. Nie zabrakło pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci, uczniowie obejrzeli bajkę „Sieciaki”, która miała na celu  uwrażliwić dzieci na internetowe zagrożenia takie jak szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i wizerunku, a także zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały upominki w postaci odblasków.