Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
                                         

Opiekun samorządu: mgr Barbara Bassara


Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce żywności i innych środków trwałych organizowanej do 10 grudnia 2018r. przez Samorząd Szkolny dla rodzin potrzebujących z Ukrainy na prośbę ks. Andrzeja Mihułki- proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Chodorowie.