Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

____________________________________________________________________

13 października
 w naszej szkole odbyła  się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Ewa Połeć powitała wszystkich zebranych i przypomniała historię narodzin tego święta upamiętniającego rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Następnie Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora, w tym roku otrzymali je: Pani Barbara Daniel, Pani Wiesława Kozek, Pani Zyta Wiktor i Pani Jolanta Kłósek. Nagrodą Dyrektora została również wyróżniona Pani Marzena Charchut-pracownik obsługi. Gratulujemy! Następnie życzenia nauczycielom złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Bochnak. Na koniec głos zabrała Pani Zyta Wiktor, która życzyła Pani Dyrektor Ewie Połeć samych sukcesów w pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły. Po tych wystąpieniach uczniowie klasy V i VI zaprezentowali program słowno- muzyczny przygotowany pod opieką Pani Barbary Bassary, Pani Jolanty Kłósek i Pana Mariusza Pazdana. Wiersze, wesołe piosenki i humorystyczne scenki uatrakcyjniły ten dzień i pokazały wdzięczość uczniów za codzienną pracę nauczycieli i pracowników szkoły.