Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

KL VII       WYCHOWAWCA: MGR BARBARA BASSARA

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. NIEMIECKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

J. NIEMIECKI

2

PLASTYKA

HISTORIA

HISTORIA

J. ANGIELSKI

J. ANGIELSKI

3

FIZYKA

Z. INFORMATYCZNE

GEOGRAFIA

CHEMIA

GEOGRAFIA

4

J. POLSKI

J. POLSKI

J. POLSKI

BIOLOGIA

GODZ. WYCH.

5

MATEMATYKA

BIOLOGIA

J. ANGIELSKI

J. POLSKI

J. POLSKI

6

W-F

CHEMIA

W-F

W-F

MUZYKA

7

W-F

RELIGIA

FIZYKA

RELIGIA

Z. MATEMATYCZNE

8

       

DOR. ZAW.