Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

 KL VI