Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

KL V       WYCHOWAWCA: MGR MARIUSZ PAZDAN

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

MATEMATYKA

HISTORIA

J. POLSKI

PRZYRODA

MUZYKA

2

J. POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

J. POLSKI

3

PLASTYKA

J. POLSKI

W-F

J. ANGIELSKI

RELIGIA

4

W-F

J. POLSKI

TECHNIKA

Z. KOMPUTEROWE

W-F

5

PRZYRODA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

J. POLSKI

GODZ. Z WYCH.

6

 

W-F

Z. INFORMATYCZNE

RELIGIA