Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

         RADA PEDAGOGICZNA:

 • mgr A. Draus - Plastyka
 • mgr B. Antosz- Zajęcia logopedyczne
 • mgr B. Bassara- Przyroda, Zajęcia komputerowe, Geografia
 • mgr B. Daniel- Edukacja wczesnoszkolna
 • mgr B. Dutka- Historia
 • mgr E. Darłak- Zajęcia indywidualne, plastyka
 • mgr J. Bryg- Matematyka
 • mgr J. Ochał-Pękala- Wychowanie Przedszkolne, Świetlica szkolna
 • mgr J. Kłósek- Język polski, Biblioteka
 • mgr L. Hosa- Zajęcia techniczne
 • mgr A. Gwiżdż-Szpara- Język niemiecki
 • mgr I. Prętki- Fizyka
 • mgr M. Śledziona- Doradztwo zawodowe
 • mgr M. Kochmański- Wychowanie fizyczne
 • mgr E. Ochał- Matematyka
 • mgr G. Kozek- Język polski
 • mgr A. Boguszewska- Język polski
 • mgr A. Łagowska- Biologia, Chemia
 • mgr M. Stręk- Wychowanie przedszkolne
 • mgr M. Pazdan- Muzyka, Wychowanie fizyczne, Biblioteka
 • mgr M. Zub- Wychowanie przedszkolne
 • mgr W. Kozek- Edukacja wczesnoczkolna
 • mgr V. Malakhova- Język angielski
 • mgr Z. Wiktor- Edukacja wczesnoszkolna
 • mgr K. Winkowski- Język angielski
 • ks. mgr W. Wiśniowski- Religia
 • mgr B. Brzostowska- Zajęcia rewalidacyjne