Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik


                                    Rekrutacja do świetlicy szkolnej:01.09.2021 do 19.09.2021                                       
 
Godziny pracy świetlicy szkolnejw roku szkolnym 2021/2022

 
                                                                 poniedziałek: 11.40-14.25
                                                                 wtorek: 11.40-14.30
                                                                 środa: 11.40-14.30
                                                                 czwartek: 12.45-14.30
                                                                 piątek: 11.40-14.30
                                                           

                                                    Opiekun świetlicy: mgr Jadwiga Ochał-Pękala 
 

Rozpoczął się rok szkolny i pracę rozpoczęła również szkolna świetlica, gdzie dzieci  miło spędzają czas po skończonych zajęciach. Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo i zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji, a także stworzenie warunków do nauki własnej. Wśród różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla swoich zainteresowań i uzdolnień. Dzieci podczas pobytu w świetlicy również mają możliwość inicjowania zabaw według własnych zainteresowań, spędzania czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek. Korzystają również z komputera, gier edukacyjnych i sali gimnastycznej.