Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
                                                                 Godziny pracy świetlicy szkolnej:
                                                                 poniedziałek: 11.40-14.55
                                                                 wtorek: 12.45-14.55
                                                                 środa: 12.45-14.55
                                                                 czwartek: 12.45-14.55
                                                                 piątek: 11.40-14.55
                                                            Opiekun świetlicy: mgr Jadwiga Ochał-Pękala

Rozpoczął się rok szkolny i pracę rozpoczęła również szkolna świetlica, gdzie dzieci  miło spędzają czas po skończonych zajęciach. Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo i zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji, a także stworzenie warunków do nauki własnej. Wśród różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla swoich zainteresowań i uzdolnień. Dzieci podczas pobytu w świetlicy również mają możliwość inicjowania zabaw według własnych zainteresowań, spędzania czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek. Korzystają również z komputera, gier edukacyjnych i sali gimnastycznej.