Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
100-lecie Szkoły Podstawowej
 w Zagorzycach Dolnych

 

 

Drodzy Absolwenci i emerytowani Pracownicy Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych!

1 grudnia 2012 roku rozpoczniemy obchody 100 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.
W kronice szkolnej czytamy:

„ Z dniem 1 grudnia 1912 otwarto w północnej stronie Zagorzyc klasę eksponowaną dla dzieci w tej części gminy zamieszkałych. Klasa ta mieści się w wynajętej izbie u Katarzyny Motykowej za rocznym czynszem 150 koron wraz z obsługą i opalem…”

Jest to opis „narodzin” naszej kochanej szkoły, w której stawialiśmy pierwsze kroki w edukacji, rodziły się przyjaźnie, w której spędziliśmy cześć dzieciństwa bądź życia. W każdym z nas została jakaś cząstka wspomnień ciepłych, radosnych a może smutnych. Każdy z nas jest twórcą historii tej szkoły, obecnie jej godnym reprezentantem.

Stwórzmy „historię szkoły” z własnych wspomnień, fotografii i dokumentów. Będzie to cenny dar dla obecnych i następnych pokoleń uczniów i pracowników. Dlatego zwracamy się z gorąca prośbą do osób posiadających pamiątki związane z naszą szkołą tj zdjęcia, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, podręczniki, zeszyty zwłaszcza z najstarszego okresu, lat 1912-1960 o dostarczanie ich do sekretariatu szkoły. Wszelkie wspomnienia z życia szkoły prosimy przesyłać listownie na adres szkoły lub na
e-mail: strona_spzagorzyce@interia.pl

Obchody 100-lecia szkoły będą trwały do 2014 roku, kiedy zostanie oddana do użytku nowo wybudowana sala gimnastyczna, zmodernizowany budynek szkoły i zagospodarowany teren przyszkolny. W okresie tym będą podejmowane różne inicjatywy promujące szkołę i przybliżające jej historię .

Obecnie powstaje Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w prace organizacyjne obchodów lub  wejść w skład Komitetu proszeni są o zgłaszanie się pod numer tel. 17-7452591  lub osobiście w sekretariacie szkoły.

1 grudnia 2012 roku odbędzie się Inauguracja obchodów 100-lecia zabawą andrzejkową, na którą serdecznie zapraszamy. Wykorzystajmy tą możliwość spotkania się i wspólnego uczczenia tej historycznej i ważnej dla nas daty.

Dyrektor Szkoły Maria Ochał 
i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych


Z KRONIKI SZKOLNEJ