Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Materiały do strony internetowej szkoły można przesyłać na adres:strona_spzagorzyce@interia.pl

Stronę internetową prowadzą: Jadwiga Bryg, Barbara Bassara