Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

  

            Poniedziałek: 1045 –1245  Jolanta Kłósek (przerwa po 3, 4 i 5  lekcji)

           

               Wtorek: 1140 – 1225 Jolanta Kłósek (przerwa po 4 lekcji)

 

            Środa: 730 –815 Ewa Połeć, 1040 –1140, Mariusz Pazdan

              (przed  lekcjami,  przerwa po 3 lekcji)

 

            Czwartek: 1040 –1125 Mariusz Pazdan, 1140 – 1225 Ewa Połeć

             (przerwa po 3 i 4  lekcji )

 

            Piątek: 845 –1O30 MariuszPazdan, 1245 – 1330 Jolanta Kłósek

            (przerwa po 1, 2 lekcji, po lekcjach)

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów codziennie!

 

 

 

"Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać"/Cycero/

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."/przysłowie chińskie/

 

 

Wrzesień w bibliotece szkolnej to czas intensywnej pracy. Bibliotekarze muszą zaopatrzyć uczniów i nauczycieli w podręczniki i  ćwiczenia oraz przeprowadzić przysposobienie biblioteczne  w każdej klasie. „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów kl.II”

 

29 września 2017 r. uczniowie kl.2 zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Na początku dzieci wysłuchały krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez starszych kolegów z kl. 4b pod kierunkiem bibliotekarzy. Postacie z bajek starały się zainteresować uczniów książkami i zachęcić do czytania. Następnie Pani Dyrektor opowiedziała dzieciom o szkolnej bibliotece i doskonała uroczystego pasowania. Drugoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie czytać książki, otrzymali karty biblioteczne i zakładki do książek. Później dzieci mogły już po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć wybrana książkę. W tym momencie radość nowych czytelników była największa!


 

20 października uczniowie klasy 5 wzięli udział w lekcji bibliotecznej, pt. Czasopisma jako  źródło informacji. Bibliotekarz dokonał prezentacji czasopism gromadzonych w bibliotece i zwrócił uwagę  na  różne ich  rodzaje (zróżnicowanie pod względem częstotliwości, zasięgu, treści i odbiorców). Później dzieci zapoznały się z czasopismami popularnonaukowymi dostępnymi w szkolnej bibliotece.
Następnie uczniowie wymieniali 
elementy budowy czasopism i wyszukiwali w nich potrzebne informacje. Zajęcia zakończyła dyskusja na temat: Dlaczego czytamy czasopisma i czego w nich szukamy? Jaką rolę odgrywają one w naszym życiu?  Podsumowanie stanowiły wypowiedzi na temat roli czasopism jako pomocy dydaktycznej i źródło informacji z wielu dziedzin wiedzy.


 


 

27 października szkolną bibliotekę odwiedzili  uczniowie klasy 1 pod opieką Wychowawczyni Barbary Daniel. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na temat: W świecie baśni… Bibliotekarka zaprezentowała uczniom ciekawe wydania bajek i baśni oraz przeczytała ich fragmenty. Zajęcia miały na celu uświadomić uczniom różnice między tymi dwoma gatunkami, często mylonych przez dzieci, dlatego dalsze zadania dotyczyły analizy świata przedstawionego wybranych utworów literackich. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat ulubionych baśni  i ich bohaterów. 


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji  Pani Dyrektor –Ewa Połeć zaprosiła do szkolnej biblioteki najmłodszych uczniów. Przedszkolaki i dzieci z oddziału zerowego  przybyli do biblioteki przebrani za ulubione postacie z bajek. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji kostiumów. Później dzieci opowiadały o swoich ulubionych bohaterach oraz oglądnęły prezentację  na temat postaci bajkowych.

Wydarzenie to miało za zadanie  przypomnienie dzieciom o różnych postaciach z bajek, które codziennie czekają w bibliotece szkolnej na spotkanie z czytelnikami. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale także doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Książki  rozwijają przecież dziecięcą fantazję, pamięć i bogacą słownictwo. Dostarczają im wiedzy oraz pozytywnych wzorców postępowania, sprawiają, że  dzieci poznają różne sposoby myślenia i działania, dzięki czemu same potrafią później stawić czoło problemom.

Częste, nawet codzienne, głośne czytanie przez rodziców dzieciom  jest czynnością prawdziwie magiczną - zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, przynosi także korzyści językowe i umysłowe. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu.

Czynność ta jest dodatkowo łatwa - nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach, warto więc po nie sięgać jak najczęściej.

 


Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego
w szkolnej bibliotece.

 

17 listopada w bibliotece  szkolnej spotkali się uczniowie kl.6 i 7, by włączyć się w Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Oprawę artystyczną wydarzenia przygotowała Pani Katarzyna Róg – Starszy Bibliotekarz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagorzycach.  Wybór daty nie był przypadkowy, bo to 20 listopada 1900 roku w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Krakowie miało miejsce  autentyczne wydarzenie  uwiecznione w dramacie – wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną.

Na początku uczniowie wysłuchali  fragmentu Wesela czytanego przez uczniów kl.7. W atmosferę dzieła i klimat przedstawionych wydarzeń wprowadzały kostiumy i rekwizyty przygotowane przez bibliotekarkę. Później pani Kasia dokonała wzorowej interpretacji fragmentu dramatu Wyspiańskiego. Wybrane części utworu ilustrowały krakowskie obyczaje weselne i dawne wierzenia oraz charakteryzowały główne postacie. Prowadząca zwróciła uwagę uczniów  na ponadczasowe przesłanie utworu, który stanowi doskonały portret przedstawicieli rożnych stanów i odsłania wciąż aktualne problemy życia narodowego i społecznego. Uczniowie zwrócili też uwagę na warstwę  językową  dzieła.

W dalszej części spotkania uczestnicy  zapoznali się  z informacjami na temat życia, wielostronnych uzdolnień i  bogactwem form w twórczości Wyspiańskiego - na podstawie prezentacji przygotowanej przez Bibliotekarkę Katarzynę Róg.

Było to kolejne głośne czytanie tekstów polskich klasyków literatury przez uczniów naszej szkoły, zorganizowane w ramach współpracy szkolnej bibliotekarki Jolanty Kłósek z przedstawicielką Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagorzycach.


 

 


 

Czytamy wiersze Jana Brzechwy

28 listopada 2017 r. uczniowie kl. 4a uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat twórczości Jana Brzechwy. Do stałego kanonu lektur należy Akademia pana Kleksa, ale warto przypominać wiersze tego poety. Jego książki zaliczane są do kanonu literatury dziecięcej. Wierszowane pełne humoru  historyjki zawierają niejednokrotnie zaskakujące czytelnika  zakończenie, uczą, bawią, wychowują wciąż nowe pokolenia. Uczniowie czytali najpiękniejsze wiersze, np. Samochwała, Grzyby , Leń, Kwoka, Skarżypyta i wiele, wiele innych…..W dalszej części przypomniano zapomniany już utwór Szelmostwa Lisa Witalisa. Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom postaci tego niezwykłego pisarza, jak również propagowanie czytelnictwa. 


TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO W NASZEJ SZKOLE

 

             Nasza szkoła włączyła się w tym roku w uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ( 21 lutego), święta, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata oraz w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.

            Z tej okazji każda klasa pod  kierunkiem wychowawcy przygotowała projekt edukacyjny. Młodsi uczniowie czytali teksty literackie, recytowali wyliczani i wierszyki, rozwiązywali rebusy i bawili się w różnorodne zabawy językowe.

            Uczniowie kl.1 pod kierunkiem Wychowawczyni Barbary Daniel uczyli się pięknie czytać wyliczanki i krótkie wierszyki. Swoje umiejętności prezentowali 19 marca lutego w szkolnej bibliotece. Ponieważ wszyscy włożyli dużo pracy w przygotowanie czytania, zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

            21 lutego uczniowie kl. V recytowali w szkolnej bibliotece wiersze Agnieszki Frączek i Małgorzaty Strzałkowskiej. Później dyskutowali na temat trudności, jakie napotkali podczas nauki tekstów. Spotkanie zakończyły zabawy językowe. 

            Uczniowie  kl. IV b mieli za zadanie przygotować recytacje  wierszy o pięknie mowy i ziemi ojczystej z tomu Władysława Bełzy Kto ty jesteś?. Wyniki swojej pracy zaprezentowali 21 lutego w szkolnej bibliotece. Recytacji towarzyszyły rozmowy na temat przesłania utworów, które podkreślają piękno mowy i ziemi ojczystej, wartość wiary i uczą młode pokolenia patriotyzmu. Drugą część spotkania przeznaczono na czytanie łamańców językowych.

  

            Uczniowie klas: VII i VI rysowali plakaty zachęcające do poprawności językowej i kultury wypowiedzi na co dzień. Przygotowali także program artystyczny, w którym starali się uwrażliwić społeczność szkolną na współczesne problemy językowe.


           
            Głównymi celami przedsięwzięcia było  uwrażliwienie uczniów na poprawne posługiwanie się językiem polskim,  kształcenie umiejętności poprawnego wysławiania się i  poprawnej pisowni i doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

 Najaktywniejsi czytelnicy roku szkolnego 2017/2018


PAŹDZIERNIK

 

1. Wiktoria Orzech kl. 2

2. Natalia Kot kl. 3

3. Jakub Harmata kl. 4a

4. Małgorzata Kipa kl. kl. 4b

5. Maksymilian Buś kl. 5

6. Julia Charchut  kl. 6

7. Patrycja Jarząb kl. 7.


LISTOPAD

1. Wiktoria Orzech kl. 2

2. Adrian Drozd kl. 3

3. Jakub Harmata kl. 4a

4. Katarzyna Wiktor kl. 4b

5. Martyna Bochnak kl. 5

6. Natalia Stręk  kl. 6

 Jakub Kłósek kl. 7.

GRUDZIEŃ

1. Wiktoria Orzech kl. 2

2. Konrad Ochał kl. 3

3. Hubert Siwiec kl. 4a

4. Joanna Brzostowska kl. 4b

5. Martyna Bochnak kl. 5

6. Magdalena Cabaj  kl. 6

7. Patrycja Jarząb kl. 7.


Najaktywniejsi czytelnicy w   I SEMESTRZE 2017/2018

 1.   Wiktoria Orzech kl. 2

Gabriela Ptaszek kl.

2.   Oliwia Samolewicz kl. 3

Adrian Drozd kl. 3

3.   Hubert Siwiec kl. 4a

Jakub Harmata kl. 4a

4.   Monika Brzostowska kl. 4b

Joanna  Brzostowska kl. 4b

5.   Martyna Bochnak kl. 5

Julia Kaczkowska kl. 5

6.   Julia Charchut  kl. 6

Gabriela Czaja kl. 6

7.   Patrycja Jarząb kl. 7.

Małgorzata Jarząb kl. 7.STYCZEŃ

 

1. Martyna Drozd kl. 2

2. Adrian Drozd kl. 3

3. Paweł Mucha kl. 4a

4. Monika Brzostowska kl. 4b

5. Martyna Bochnak kl. 5

6. Mariusz Gąsior  kl. 6

7. Patrycja Jarząb kl. 7.