Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława BroniewskiegoInformuję iż w dniu 28.05.2019r o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze, na którym zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.Zapraszamy - Dyr. E. Połeć