Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
 

 

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
(Jan Paweł II)