Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego
Wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły,
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, radości,
pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku!
 

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

(Jan Paweł II)