Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

26 stycznia 2018r odbędzie się w naszej szkole wywiadówka.
Spodkanie ogólne rozpocznie się o godzinie 1615.